ALGEMENE VOORWAARDEN

Wie vindt ze leuk? Wie leest ze?

Toch zijn Algemene Voorwaarden onvermijdelijk. Daarin staan de rechten en plichten van zowel jou als klant als van RedandBlackParts. Het schept duidelijkheid voor beide partijen en voorkomt juridische discussies in de toekomst. Het is aan te bevelen om ze toch maar eens door te lezen.

 

RedandBlackParts heeft Algemene Voorwaarden in twee delen:

'Algemene Voorwaarden, DEEL 1, WebWinkel AVWW' voor de levering van goederen

en

'Algemene Voorwaarden, DEEL 2, Accessoire-Inbouw AVAI' voor de levering van professionele diensten (werkzaamheden), die samenhangen met de inbouw en tuning van bestelde producten.

 

De bundel van beide delen is hiernaast downloadbaar en kan hier ook worden ingezien.                            Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

 

GOED OVERLEG - MINNELIJKE OPLOSSING

 

In het algemeen streeft RedandBlackParts een bedrijfsuitoefening naar eer en billijkheid na. 

Dat betekent in geval van een kwestie het in gezamenlijkheid en overleg zoeken naar een minnelijke oplossing met vermijding van gerechtelijke stappen. Getracht wordt om een uitsluitend juridische of bureaucratische benadering te voorkomen.

Dit bespaart jou zowel als Red & Black heel wat moeite, tijd en kosten!