CONSUMENTENRECHT

BEDENKTIJD - HERROEPINGSRECHT

HERROEPINGSRECHT  -  JOUW RECHT ALS CONSUMENT

 

Jij als klant, uitsluitend in je hoedanigheid van consument/particulier, wordt door de Europese, respectievelijk nationale wetten de mogelijkheid geboden om een (koop)overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden.

Dit is het Herroepingsrecht, het recht op ontbinding van de koopovereenkomst.

Het herroepingsrecht heeft in beginsel betrekking op de levering van goederen én van diensten (werkzaamheden).

 

De goederen zijn de door RedandBlackParts te leveren motor-accessoires.

De diensten bijvoorbeeld de inbouw- en tuning-werkzaamheden aan jouw motor.


Let echter op!

Inbouw/tuning van apparatuur zijn geen standaardwerkzaamheden, maar zijn

MAATWERK

vanwege de unieke samenstelling van elke klantmotor.

Derhalve is het Herroepingsrecht voor Diensten

hier niet van toepassing!


HERROEPINGSTERMIJN

 

Bedenktijd goederen

In essentie komen de regels erop neer dat de je 14 kalenderdagen bedenktijd (herroepingstermijn) hebt om te beoordelen of je de toegezonden artikelen* wilt houden. Binnen die termijn kun je ook besluiten om de gesloten koopovereenkomst zonder opgaaf van redenen te herroepen (ofwel: te ontbinden).

De bedenktijd gaat in zodra jij, of een door jou aangewezen derde, iemand anders dan de vervoerder,     de bestelde artikelen daadwerkelijk heeft ontvangen of zodra RedandBlackParts (ook een aangewezen derde), de artikelen heeft ontvangen op haar werkplaatsadres ten behoeve van de inbouw/tuning.           Je krijgt hiervan bericht.

Als je in één bestelling meerdere artikelen met verschillende levertijden zijn opgenomen, dan verstrijkt de bedenktijd 14 kalenderdagen na de dag, waarop jij of RedandBlackParts het laatste product of onderdeel hebt ontvangen.

 

Wat is bedenktijd?

De bedenktijd is feitelijk een zichttermijn en is uitdrukkelijk geen gebruikstermijn. Zolang jij nog niet hebt besloten om de artikelen te houden, dan mag jij die niet gebruiken

Tijdens deze termijn zal je zorgvuldig om moeten gaan met de artikelen en de verpakking. Je zal de artikelen slechts in die mate uitpakken of gebruiken, uitsluitend voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je een of meerdere artikelen wenst te behouden.

 

* kan ook een enkel artikel zijn.


UITOEFENING HERROEPINGSRECHT

 

Berichtgeving

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, email of upload) Red & Black op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst (alleen artikelen) te herroepen.

 

Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor Bericht van Herroeping en deze herroeping zelf invullen/opstellen en per post, email of upload aan Red & Black versturen.

Een model van het bericht in MsWord kan hiernaast gedownload worden, ingevuld/opgesteld, opgeslagen en vervolgens verstuurd worden of geupload (hiernaast).

 

Berichtgevingstermijn

Om de herroepingstermijn na te leven moet je voordat de bedenktijd is verstreken je Bericht van Herroeping hebben verzonden aan Red & Black.

 

Terugzending

Nadat je je besluit om te herroepen aan Red & Black hebt bekend gemaakt, krijgt je nog eens                     14 kalenderdagen de tijd om het artikel terug te zenden. 

Je kunt er ook voor kiezen om binnen de bedenktijd de bestelling retour te sturen en dit niet vooraf te melden. Je dient dan bij de retourzending uitdrukkelijk te vermelden dat het om herroepings/retourzending gaat.

 

Terugzending - verzendbewijs!

Het kan niet genoeg worden benadrukt: zorg dat je bij terugzending een verzendbewijs krijgt en dat je dat goed bewaart.

Mocht een teruggezonden artikel door een of andere oorzaak niet door Red & Black worden ontvangen, dan zal jij moeten bewijzen dat het artikel is verzonden. Is dat bewijs er niet (niet gekregen, zoekgeraakt), dan ligt het risico van verzending en de administratieve afhandeling volledig bij jou. Daarmee verlies je dan aanspraak op het herroepingsrecht (uitspraak geschillencommissie). En daarmee het recht op terugbetaling.

 

Retouradres

Het staat je vrij om zelf te bepalen hoe de te retourneren artikelen worden teruggestuurd.
Natuurlijk kunnen de artikelen door jou ook worden teruggebracht naar het adres van Red & Black.

De terugzend-adressen zijn:

België (bedrijfsadres)          Nederland

RedandBlackParts                  RedandBlackParts

                                                  PostNL-punt - Praxis Budel

Teutenstraat 27                      Instraat 6-A

3930 Hamont-Achel               6021 AC Budel

 

Terugbetaalcondities

Terugzending volledige bestelling

Als de volledige bestelling wordt teruggezonden, dan is Red & Black volgens de wet gehouden tot 'volledige terugbetaling', hetgeen inhoudt alle prijzen en kosten die de Klant bij de bestelling heeft betaald:

 • de totaalprijs van de artikelen
 • de verzendkosten voor de heenzending naar de Klant

De terugbetaling geschiedt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je hebt betaald, tenzij een andere methode wordt afgesproken. De terugbetaling op zich is geheel kostenloos.

 

Terugzending deel van de bestelling

 

Waardevermindering

Je mag - voor zover dit mogelijk is - de bestelde artikelen gedurende de bedenktijd bezichtigen, hetgeen wil zeggen: op uiterlijk beoordelen, waar mogelijk uitproberen en 'passen', zoals dat in een fysieke winkel zou kunnen gebeuren, maar je mag deze niet inbouwen, aansluiten, testen of anderszins gebruiken.      Bij de bezichtiging mogen geen beschadigingen of defecten ontstaan. 

Uitdrukkelijk waarschuwt Red & Black je, dat schade, veroorzaakt tijdens de bezichtiging, risico van waardevermindering doet ontstaan en dat in geval van waardevermindering, de kosten daarvoor aan jou in rekening worden gebracht.    

 

Terugbetaaltermijn

Je hebt het recht om uiterlijk 14 kalenderdagen na herroeping de terugbetaling te ontvangen. Red & Black zal eerst terugbetalen zodra je hebt aangetoond dat de artikelen zijn verzonden (formeel verzendbewijs!), of, als er aan de terugzending geen bericht van jou is vooraf gegaan, pas wanneer de terugzend-artikelen door Red & Black zijn ontvangen.

 

Kosten van terugzending

Verpakking en terugzending moeten bij voorkeur op dezelfde wijze plaatsvinden als bij de heenzending  hetgeen betekent:

 • bij voorkeur gebruik van de originele artikelverpakking en de omdoos
 • anders stevige doosverpakking met bescherming tegen beschadiging tijdens verzending
 • verzending (zie 'Pakketverzending'):
  • met de reguliere post
  • aangetekend
  • extra verzekerd (max. € 5.500 waarde)
  • Track & Trace
  • notificatie (per email of sms)

De kosten van terugzending van artikelen, zijnde verpakkings- en verzendingskosten, e.e.a. zoals hiervoor aangegeven, komen volledig voor rekening van de Klant.

 

Uitzonderingen Herroepingsecht

Van het herroepingsrecht zijn conform de wet uitgesloten:

 • zakelijke klanten;
 • maatwerk: producten, die specifiek voor een consument worden gemaakt of aangepast;
 • Inbouw/tuning-werkzaamheden (worden gezien als maatwerk-diensten  - zie vermelding in de kop van deze pagina);
 • de levering van verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van digitale inhoud, die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bijvoorbeeld downloaden van software).

VOORKOM GEDOE

Terugzending van een aankoop is een hoop gedoe en brengt kosten met zich mee. Voor beide partijen! Alhoewel RedandBlackParts zich volledig conformeert (uiteraard) aan de geldende wetgeving wordt je  ten sterkste aanbevolen om goed na te denken over je voorgenomen aankoop en om de bestelling zorgvuldig te controleren alvorens die te verzenden. Bedankt alvast daarvoor.