VROEGTIJDIGE UITVOERING INBOUW/TUNING

INBOUW/TUNING

Inbouw/tuning van accessoires in een klantmotor houdt onder andere in:

 • ontmanteling/demontage van bepaalde specifieke motoronderdelen
 • plaatsing van de bestelde accessoires en bekabelingen
 • functionele testing van de verschillende accessoires in hun samenhang (ingeval van een kit)
 • herplaatsing van de specifieke motoronderdelen
 • tuning, zijnde instelling en afregeling.

Let op!

Inbouw/tuning zijn geen standaardwerkzaamheden, maar zijn

MAATWERK

vanwege de unieke samenstelling van elke klantmotor.

Derhalve is het Herroepingsrecht voor Diensten,

dus ook een bedenktijd

hier niet van toepassing!


Planning van de inbouw/tuning-werkzaamheden.

De inbouw/tuning van accessoires kan worden uitgevoerd door Red & Black na overeenstemming met jou over uitvoeringsdata, zijnde de data voor het brengen en halen van de motor door jou, uitgaande van een normaal verloop van het werk (geen technische obstakels).

Dat planningsoverleg wordt door Red & Black met jou telefonisch gevoerd na ontvangst van de bestelling (niet pas na ontvangst van de artikelen). De planningsafspraak wordt direkt daarna per email bevestigd door Red & Black.

 

Je moet er in eerste instantie op rekenen dat de start van het werk pas kan beginnen nadat op grond van het Herroepingsrecht voor goederen de bedenktijd (voor de bestelde artikelen) is verlopen.

De bedenktijd is 14 kalenderdagen na de ontvangst van de artikelen vanuit de leverancier op het werkplaatsadres van de Red & Black.

 

Vroegtijdige uitvoering van de inbouw/tuning-werkzaamheden

Stel dat Red & Black je in het planningsoverleg de mogelijkheid biedt om binnen de bedenktijd met de inbouwwerkzaamheden te beginnen en je zou dat graag willen, dan kan dat uitsluitend onder de volgende voorwaarden:

 • je stemt uitdrukkelijk in met de vroegtijdige start op een in overleg te bepalen datum
 • je verklaart af te zien van je Herroepingsrecht voor goederen (de bestelde artikelen)
 • je verklaart ermee bekend te zijn dat op de inbouw/tuning-werkzaamheden geen herroepingsrecht van toepassing is gezien het maatwerkkarakter;
 • je beseft dat de uitvoering alszodanig en ook de geplande uitvoeringstijd van de werkzaamheden afhankelijk is van de technische beoordeling inzake toepasbaarheid en inbouwbaarheid van de accessoires door Red & Black van je motor, nadat die in ontvangst is genomen.
 • je verklaart ermee akkoord te gaan dat de inbouw/tuning-werkzaamheden compleet worden uitgevoerd, conform de bestelling
 • je verklaart kennis te hebben genomen van de 'Algemene Voorwaarden, DEEL 1, WebWinkel AVWW' en de  'Algemene Voorwaarden, DEEL 2, Accessoire-Inbouw AVAI', beide opgenomen in 1 documentbundel, en deze ook te hebben gedownload (zie hieronder).

 

'Vroegtijdige Uitvoering van inbouw/tuning' betekent dus:

*  start van de werkzaamheden binnen de bedenktijd van de bestelde artikelen

*  het vervallen van je herroepingsrecht voor de artikelen.

 

Opdrachtbericht Vroegtijdige Uitvoering Inbouw/tuning

Kies je uitdrukkelijk voor een vroegtijdige start van de inbouw/tuning, dan zal Red & black je per email een Opdrachtbericht Vroegtijdige Uitvoering Inbouw/tuning sturen, waarin tevens de afgesproken data zijn vermeld, alsook de verschillende verklaringen zoals hierboven aangegeven.

Je wordt gevraagd om in een retour-email aan Red & Black eenvoudig te verklaren/te typen onder de zinnen:

Op de vraag van Red & Black:

"Ga je volledig akkoord met de inhoud van dit Opdrachtbericht van Vroegtijdige Uitvoering Inbouw/tuning,

 d.d. .............?"

antwoord ik in deze retour-email ter bekrachtiging van de opdracht:

 

JA, IK GA VOLLEDIG AKKOORD

vermelding van je naam:

datum van je akkoordverklaring:

 

Je keuze is eerst van kracht wanneer Red & Black je retour-email met bovenstaande verklaring heeft ontvangen; je krijgt daarvan dan weer even een berichtje.


DOWNLOAD HIER

het

MODEL-OPDRACHTBERICHT

VROEGTIJDIGE UITVOERING INBOUW/TUNING

Model Email Opdrachtbericht Vroegtijdige Uitvoering Inbouw Tuning
PDF – 46,0 KB 95 downloads

BEKIJK HIER

EN DRUK AF

het

MODEL-BERICHT

VROEGTIJDIGE UITVOERING

INBOUW/TUNING

DOWNLOAD HIER

de

BUNDEL ALGEMENE VOORWAARDEN

Redand Black Parts Algemene Voorwaarden Deel 1 2 AVWW AVAI Uitgave RBPAV 1 2 BENL 2022 A
PDF – 339,2 KB 96 downloads

BEKIJK HIER

EN DRUK AF

DE BUNDEL ALGEMENE VOORWAARDEN


AAN DE SLAG

Ook hier weer noodzakelijk juridisch gedoe, maar dat is helaas onvermijdelijk.

Bedenk echter dat Red & Black instaat voor kwaliteit en zich concentreert op goed technisch werk.

Je bent dus aan het goede adres. Uitgebreide kennis van en ervaring met Harley-Davidson®-motoren staan borg voor een resultaat, waar je veel plezier van zult hebben.

Papierwerk de kast in. Aan de slag dus.

Uitsluitend gebruik van functionele cookies.