Beantwoord door Joost van Cappellen


1.1. RedandBlackParts en Red & Black

Vraag 1.1. Op de site zie ik 'RedandBlackParts' en 'Red & Black'. Wat is het verschil?

Antwoord 1.1.

RedandBlackParts is de handelsnaam van de webwinkel.

Red & Black is de handelsnaam voor Red & Black Motorcycles bv te Hamont, België, eigenaar van de webwinkel en die ook de inbouw/tuning werkzaamheden uitvoert.

Red & Black is een gespecialiseerde motorwerkplaats voor alle werkzaamheden aan Harley-Davidson® motoren.

Formeel doe je dus zaken met 1 bedrijf. Geen moeilijke toestanden.

De handelsnamen zijn geregistreerd in het Belgische Handelsregister (Kruispuntbank van Ondernemingen en Handelsregister).


2.1. Inbouw/tuning

Vraag 2.1. Bij bepaalde producten kan ik een inbouw/tuning bestellen. Hoe is de prijs bepaald?

Antwoord 2.1.

De op de productpagina's aangegeven prijs is gebaseerd op een normaal kostenniveau, uitgaande van een in goede staat verkerende motor,  waarop de bestelde apparatuur inbouwbaar is en waarbij de inbouw van de apparatuur op een normale wijze kan plaatsvinden.

 

Met name de inbouw van bepaalde apparatuur of een kit is echter altijd maatwerk. In de eerste plaats zijn er de verschillende modellen motoren. Daarnaast kan elke individuele motor anders zijn door latere aanpassingen en toevoegingen.

 

Ik wil voorafgaand aan een gewenste inbouw graag eerst telefonisch contact met jou om wat informatie uit te wisselen en vervolgens wil ik je motor graag in mijn  werkplaats zien, zodat ik de mogelijkheden/onmogelijkheden en de omvang van het werk kan beoordelen. 

 

Ontdek ik geen belemmeringen voor een inbouw en tuning in jouw motor dan geldt de prijs, die in de webwinkel is vermeld. Dan kan ik de inbouw starten (na afspraak over de planning).

Zouden er wel belemmeringen zijn, dan beoordeel ik die en bepaal ik of, en zo ja, welke extra kosten met de inbouw/tuning zijn gemoeid. Je krijgt dan een vrijblijvende prijsopgave daarvoor.

Pas als je daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk opdracht geeft kan ik de inbouw beginnen.

 

Vraag 2.2. Kan die beoordeling ook op afstand?

Antwoord 2.2.

De ervaring leert dat dat niet voldoende goed kan om tot verantwoorde inzichten en tot een faire prijs te komen.

 

Vraag 2.3. Wat is standaard tuning precies?

Antwoord 2.3.

Geheel nieuwe apparatuur, zoals bijvoorbeeld audio-apparatuur, of een combinatie van bestaande en nieuwe apparatuur, denk aan de aansluiting van nieuwe luidsprekers op een bestaande radio, vereist altijd een bepaalde instelling/afstelling van de apparatuur om te voldoen van de specificaties van de fabrikant(en). Het vereist soms bepaalde meetapparatuur, waarover je als particulier niet beschikt.

Je zorgt eigenlijk dat alles ook echt naar behoren werkt. Zo kun je bijvoorbeeld ook een fout in bestaande bedrading boven water krijgen.