PRIVACY BELEID

Red & Black geeft veel om je privacy. Zij verwerkt daarom uitsluitend gegevens, die zij nodig heeft voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de informatie die over jou en je gebruik van onze diensten wordt verzameld.

Je gegevens worden door Red & Black nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking gesteld aan derden!

 

Red & Black heeft een privacybeleid, dat van toepassing is op het gebruik van de website/webwinkel en de daarop ontsloten dienstverlening van Red & Black en RedandBlackParts.

Het beleid geeft aan welke gegevens over jou door Red & Black worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Ook wordt uitgelegd op welke wijze Red & Black je gegevens opslaat en hoe je gegevens tegen misbruik worden beschermd en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan Red & Black verstrekte persoonsgegevens.

 

Dit Privacy Beleid is beschreven in het document 'Privacy Beleid'. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

 

Als je vragen hebt over het Red & Black Privacy Beleid kun je contact opnemen met Joost van Cappellen,

eigenaar/bestuurder, 0031 11 63 37 00, info@RedandBlackParts.com.

 

Hiernaast op deze webpagina vindt je de meest recente uitgave van het document 'Privacy Beleid'.